اخبار سایت

اطلاعیه

اطلاعیه
قابل توجه دماوندیهای عزیزکه

در تست گویندگی واجراثبت نام کرده بودند وبه دلیل استقبال علاقمندان وذیق وقت
موفق به انجام تست نشده اند براساس شماره عضویت تاریخ۹۷/۴/۱۹در فرهنگسرای کوثر شهر دماوند حضور یابند. لازم به توضیح است با توجه به تعداد زیاد ثبت نام شدگان حضور افراد جدید پذیرفته نمیشود. وپیشاپیش عذر خواهی گروه را پذیرا باشید.آوردن همراه بلامانع است

ساعت حضور :
۱_از کد ۱۰۰تا ۱۷۰ساعت ۹تا۱۱
۲_ از کد ۱۷۱تا۲۴۰ساعت ۱۱/۱۰تا۱۳
۳_از کد ۲۴۱تا۳۱۵ساعت ۱۴تا۱۶

در زیر اطلاعیه بنویسید پس از انجام تست حداکثر تا یک ماه نتایج اعلام وفایلها قابل دیدن است
برچسب ها