اخبار سایت

اطلاعیه شماره ۴

قاب كودك به اطلاع شركت كنندگان دربرنامه تست اجراى دماوند ،وتمامى برنامه سازان وهمكاران راديويى ،تلويزيونى ودوبلاژ مى رساند
فايل هاى شركت كنندگان ازتاريخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
به مدت ۱۰روز به مرور درسايت قاب كودك گذاشته خواهد شد
لازم به ذكر است از اوايل مهرماه نيز كلاسهاى مربوط به گويندگى ،براى علاقمندان برگزار مى شود وشرايط ثبت نام وبرخوردارى ازتخفيف ويژه قاب كودك متعاقبا اعلام خواهد شد.