اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۶)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۵۱ محدثه علیخانی دانلود فایل
۵۲ محمد احسان آزادگان دانلود فایل
۵۳ محمد جواد شیدایی دانلود فایل
۵۴ محمد رضا یعقوبی دانلود فایل
۵۵ محمد سعید اسجدی دانلود فایل
۵۶ محمد طاها کیانپور دانلود فایل
۵۷ مژده هاشمخانی دانلود فایل
۵۸ مجتبی پرهیزگاری و بانو دانلود فایل
۵۹ نفیسه غلامرضایی دانلود فایل
۶۰ نرجس زینلی خانی دانلود فایل