نوجوان

یک نویسنده یک کتاب با سعید هاشمی

کتاب توی پرانتز مجموعه طنزی است از داستانها، نمایشنامه ها، جمات قصار، نثر قدیم و… که برای نوجوانان دوره متوسطه اول نوشته شده.
این مجموعه در ده موضوع از قبیل باران، سفر، کتاب، کلاغ، پول و ….