اخبار سایت تست گویندگی و اجرا

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی دماوند – تیر۹۷ (بخش ۸)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۷۱ رابعه کیانی دانلود فایل
۷۲ ریحانه عباسی دانلود فایل
۷۳ ریحانه اکبری دانلود فایل
۷۴ ریحانه نجفی دانلود فایل
۷۵ ریحانه شریف خطیبی دانلود فایل
۷۶ رومینا عابدی دانلود فایل
۷۷ رویا محمدی طرقبه دانلود فایل
۷۸ صبا عظیمی نازنین رستمی دانلود فایل
۷۹ سعیده رحیمی پور دانلود فایل
۸۰ ثمین آقانی دانلود فایل