معرفی

معرفی انیمیشن ترول ها Trolls

معرفی انیمیشن ترول ها Trolls

دوستان سلام
قاب کودک ازاین هفته جمعه ها (۱۳۹۷/۹/۲)یک فیلم سینمایی یا انیمیشن مناسب کودک ونوجوان معرفی می کند.
واما اولین انیمیشن:
ترول ها Trolls
به دنبال خوشبختی نگردید خوشبختی دردرون شماست.
زمانی که برگن هادوستان پاپی را می دزدند اوبه دنبال یافتن آن ها سفری را آغاز می کنداودراین راه بابرانچ هم مسیر می شود دوستانش رانجات میدهد .خوشبختی در درون ماست.ما نمی توانیم آن را خریداری کنیم.