معرفی

یک نویسنده، یک کتاب با احمدرضا احمدی

نوشتن طنز برای کودکان ونوجوانان ایده ای جالب وخلاقانه است که در کشور مان کمتر به آن توجه شده است.
یکی از نویسندگان این حوزه احمدرضا احمدی که علاوه بر حوزه کودک ونوجوان درحوزه های دیگر هم فعال دارند.
این نویسنده چندین بار نامزد دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن شده است

 

 

برچسب ها