معرفی

یک نویسنده، یک کتاب با منوچهر احترامی

منوچهر احترامی خالق ونویسنده کتاب هایی است که شمارگانش حالا به بالایی چند ده میلیون جلد رسیده است وچندنسل از کودکان با آن خاطره دارند.
از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد اما هیچ گاه وکالت نکرد.سالها باعنوان طنز نویس با نشریات مختلف از جمله گل آقا همکاری می کرد.
در دوران حیاتش بیش از۵۰عنوان کتاب برای کودکان نوشت
“حسنی نگو یه دسته گل” خروس نگو یه ساعت” خرس وکوزه عسل” دزده ومرغ فلفلی”