اخبار سایت تست گویندگی و اجرا خانواده

فایل های ویدیویی شرکت کنندگان تست گویندگی لواسان – دی ماه ۹۷ (بخش ۱)

ردیف نام و نام خانوادگی فایل تصویری
۰۱ ابراهیم قائدی دانلود فایل
۰۲ النا یعقوبی دانلود فایل
۰۳ سوگند آزادی دانلود فایل
۰۴ شهرزاد حبیبی دانلود فایل
۰۵ عباس عباسپور دانلود فایل
۰۶ فاطمه یاسری راد دانلود فایل
۰۷ امیرمحمد کردی و محمدفاضل رحیمی دانلود فایل
۰۸ نیکا رودکی و مرجان سیفان دانلود فایل
۰۹ نیما صالحی دانلود فایل
۱۰ افسانه نوئی دانلود فایل