خانواده کودک

از بچه های عزیزم فیلم بگیرید برامون بفرستین

خانواده های گرامی نقاشی ،ویدیو ،عکس ،بازی ،کودکان عزیز درمورد عید ،هفت سین ،مبارزه با کرونا ،رعایت نکات بهداشتی با زبان شیرین کودکانه ،برایمان بفرستین تا در قاب کودک بزاریم

#در_خانه_بمانیم
#مبارزه_با_کرونا
#الهه_رضایی
#مینا_هاشمی
@ghabekoodak
ghabekoodak.com