دوره نور و تصویر با ارسطو مداحی گیوی

1,300,000 تومان

دانش آموخته ی فیلمبرداری در مقطع کارشناسی از دانشکده ی صداوسیما و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران و فیلمبردار 5 ارشد سازمان صداوسیما است. اجرای بیش از 40 کارگاه آموزشی در دانشگاهها، جشنوارهها و مراکز صداوسیما، ترجمه ی کتاب اصول فنآوری دوربین ویدیو و اصول کاربری فیلترها در نورپردازی، بیش از 50 مقالهی علمی در طول حدود 25 سال تدریس در دانشکدههای هنری از جمله فعالیتهای پژوهشی ایشان است. دریافت جوایزی چون؛ جایزه ی بهترین پایاننامه ی تحصیلی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1374 ،جایزهی بهترین فیلمبرداری از جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران 1389 ،جایزهی نورپردازی International Dedolight 2015 Competition و فیلمبرداری بیش از 30 فیلم سینمایی و مستند، طراحی نور و مهندسی روشنایی چندین پروژهی تلویزیونی و معماری و همچنین ساخت فیلم آموزشی Light Cool در ایران، فرانسه و آلمان از سوابق حرفه ای ایشان است.

*شرایط سنی: 15 سال به بالا.