بخشمعرفی

معرفی

یک نویسنده، یک کتاب با فریبا کلهر

فریبا کلهر سال ۱۳۴۰در کرمانشاه به دنیا آمدوفعالیت خود را در حوزه ادبیات داستانی کودک و نوجوان از دهه ی شصت آغاز نمود و این بانو با آثار بیشمار خود به بانوی...

معرفی

یک نویسنده – یک کتاب با لاله جعفری

لاله جعفری. پس از پذیرفته شدن در کنکور سینمای جوان و گذراندن دوره آموزش فیلمسازی و عکاسی در آنجا، سپس نوشتن و اجرای نمایش های عروسکی، نوشتن فیلمنامه های...