بخشکوچولو قصه بگو

خردسال کوچولو قصه بگو

قصه گویی طاها

  به مناسبت حلول ماه صفر قصه این هفته ، قصه کوچولوی عزیزیه که در آخرین شب زندگیش به زبان کودکانه برای پدرش تعریف کرده این قصه تصویری نیست چون طاها آسمانی...