بخشخردسال

خردسال

تقدیر از مادر

از مادرت بخاطر غذایی که برای تو پخته قدردانی کن
بعضی ها غذا ندارن،
و بعضی ها مادر

خردسال

لجبازی خردسالان

سه سالگي اوج لجبازی خردسالان است اما این لجبازی با قصد و غرض نیست بلکه شخصیت “من” و مستقل کودک در حال شکل گیری است . والدین بایدخیلی صبوری کنند و...

خردسال کوچولو قصه بگو

قصه گویی طاها

  به مناسبت حلول ماه صفر قصه این هفته ، قصه کوچولوی عزیزیه که در آخرین شب زندگیش به زبان کودکانه برای پدرش تعریف کرده این قصه تصویری نیست چون طاها آسمانی...