بخشخردسال

خردسال کوچولو قصه بگو

قصه گویی طاها

  به مناسبت حلول ماه صفر قصه این هفته ، قصه کوچولوی عزیزیه که در آخرین شب زندگیش به زبان کودکانه برای پدرش تعریف کرده این قصه تصویری نیست چون طاها آسمانی...

خانواده خردسال

بازی حسی حرکتی

راه رفتن روی سطوح مختلف از بازیهای حسی حرکتی است که مناسب خردسالان بالای ۲ سال است و انجام این بازیها برای کودکان بسیار مناسب است.