بخشکودک

کودک

بازیافت چیست؟

بازیافت چیست؟
زباله یعنی چه؟
آیا می شود بدون زباله زندگی کرد؟
هر یک از ما چطور می توانیم کمتر زباله تولید کنیم؟

کودک

دلیل پوسیدگی دندانهای شیری کودکان

توی دهان شما، علاوه بر زبان، دندان و لثه ، تعداد زیادی باکتری ها هست. باکتری ها موجودات زنده و بسیار بسیار ریزی هستند که روی لثه، دندان ها و زبان شما زندگی می...

کودک

سر کودکتان داد نزنید

این بچه های دوست داشتنی که گاهی واقعا روی اعصاب هستند، وقت هایی چیزهایی می خواهند که به هیچ وجه درست و مناسب نیستند؛ مثلا در روز برفی دوست دارند دمپایی بپوشند...