بخشکودک

کودک

کفش گشاد ممنوع

پوشاندن کفش گشاد به کودکان به امید اینکه بعدا اندازه شود سبب صافی کف پا ، میخچه ، کمردرد در بزرگسالی وحتی آسیب به بینایی میشود. بعلاوه به دلیل سنگینی سبب لاغری...

کودک

قدرت نه گفتن

نه گفتن بچه‌ها دلیل بر بى‌ادبى نيست بلكه شروع خودمراقبتى است.
اگر بچه ها در کودکی اجازه نه گفتن نداشته باشند ، در نوجوانی بسیار آسیب پذیر خواهند شد.