بخشکودک

کودک

بازیافت چیست؟

بازیافت چیست؟
زباله یعنی چه؟
آیا می شود بدون زباله زندگی کرد؟
هر یک از ما چطور می توانیم کمتر زباله تولید کنیم؟

کودک

قصه ها ۲

 
قصه ها ۲
با هنرمندی خانم الهه رضایی

کودک

دلیل پوسیدگی دندانهای شیری کودکان

توی دهان شما، علاوه بر زبان، دندان و لثه ، تعداد زیادی باکتری ها هست. باکتری ها موجودات زنده و بسیار بسیار ریزی هستند که روی لثه، دندان ها و زبان شما زندگی می...

کودک

سر کودکتان داد نزنید

این بچه های دوست داشتنی که گاهی واقعا روی اعصاب هستند، وقت هایی چیزهایی می خواهند که به هیچ وجه درست و مناسب نیستند؛ مثلا در روز برفی دوست دارند دمپایی بپوشند...