بخشنوجوان

نوجوان

به یاد قیصر امین پور

قیصر امین پور ازجمله شاعران ونویسندگانی بود که آثار شاخصی در زمینه شعر نوجوان داشت.در اردیبهشت ۱۳۳۸ بدنیا آمد ودر ابانماه ۱۳۸۶ از دنیا رفت مزارش در زادگاهش...

نوجوان

یک نویسنده یک کتاب با سعید هاشمی

کتاب توی پرانتز مجموعه طنزی است از داستانها، نمایشنامه ها، جمات قصار، نثر قدیم و… که برای نوجوانان دوره متوسطه اول نوشته شده. این مجموعه در ده موضوع از...