بخشنوجوان

نوجوان

انیمیشن LOU

این انیمیشن توسط پیکسار و والت دیزنی ساخته شده و نامزد بهترین انیمیشن کوتاه اسکار امسال بود.

نوجوان

نکاتی طلایی در رابطه با نوجوانا

استفاده از روش تغافل (نادیده گرفتن): یعنی مسائل و مشکلات نوجوان را بزرگ نشان ندهیم که در او ایجاد وحشت نماید و یا او را به لحاظ رفتارهایش دائم باز خواست...