برچسباطلاعیه

اخبار سایت

اطلاعیه شماره ۴

قاب كودك به اطلاع شركت كنندگان دربرنامه تست اجراى دماوند ،وتمامى برنامه سازان وهمكاران راديويى ،تلويزيونى ودوبلاژ مى رساند فايل هاى شركت كنندگان ازتاريخ ۲۹...

اخبار سایت

اطلاعیه

قابل توجه دماوندیهای عزیزکه در تست گویندگی واجراثبت نام کرده بودند وبه دلیل استقبال علاقمندان وذیق وقت موفق به انجام تست نشده اند براساس شماره عضویت...