برچسبلاله جعفری

معرفی

یک نویسنده – یک کتاب با لاله جعفری

لاله جعفری. پس از پذیرفته شدن در کنکور سینمای جوان و گذراندن دوره آموزش فیلمسازی و عکاسی در آنجا، سپس نوشتن و اجرای نمایش های عروسکی، نوشتن فیلمنامه های...